Privacy

Mediq en uw persoonsgegevens

Door het bezoeken van onze website of als klant van Mediq deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. Ook als u online een bestelling doorgeeft of als u contact heeft met onze klantenservice deelt u persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Hoe we dat doen leest u in ons Privacy Statement en cookiebeleid.

1. Privacy statement

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets vertellen over u of die direct te herleiden zijn naar u. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Denk aan uw naam, adres of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer valt hieronder. Het gaat dus om alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens.
 • Uw medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens

  Gegevens over iemands gezondheid zijn extra gevoelig. In het privacy-beleid van Mediq is daarom bepaald dat alle patiëntgegevens moeten worden behandeld als bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn door de wetgever extra beschermd en mogen wij alleen gebruiken als we aan bijzondere voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens die artsen vaststellen en vastleggen, maar om alle gegevens over iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid.
 • Zo zorgt Mediq voor uw persoonsgegevens

  Mediq bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig om u van dienst te zijn, en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Mediq werkt met veilige en wettelijk goedgekeurde systemen waarmee wij uw persoonsgegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Hoe verwerkt Mediq persoonsgegevens?

  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten, en de (ver)koop van deze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wettelijk gezien is verwerken een breed begrip. Verwerken bestaat namelijk uit alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens. Mediq verwerkt persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken, doorzenden of vernietigen.
 • De wetgever stelt een aantal eisen om persoonsgegevens te mogen verwerken

  Er moet sprake zijn van:

  • een geoorloofd doel dat ook helder en tijdig is medegedeeld aan de betrokkene;
  • een wettelijke grondslag voor de verwerking, bijvoorbeeld een overeenkomst, toestemming van de betrokkene, een wezenlijke plicht of een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene;
  • data-minimalisatie: er mag niet meer worden verzameld en verwerkt dan noodzakelijk voor dat doel;
  • subsidiariteit: als er andere, voor de betrokkene minder belastende, middelen zijn om het doel te bereiken, dient daarvoor gekozen te worden;
  • een passende organisatorische en technische beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Met wie deelt Mediq uw persoonsgegevens?

  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Mediq zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor Mediq. Soms is het echter noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals uw behandelaar, uw huisarts of bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar. Er zijn dus situaties mogelijk waarbij het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens worden gekoppeld en gecontroleerd met uw persoonsgegevens bij andere zorg gerelateerde partners.
 • Deelname aan zorgprogramma’s

  Om de zorg voor onze klanten te optimaliseren heeft Mediq voor specifieke klantgroepen speciale zorgprogramma’s ontwikkeld. Binnen deze zorgprogramma’s wordt vaak samengewerkt met derden partijen zoals bijvoorbeeld de zorgverleners in het ziekenhuis of externe data-analyse partijen. Gegevens kunnen binnen dit zorgprogramma worden gedeeld via Connected Care; het zorgportaal dat onder andere deze zorgprogramma’s ondersteunt. Ook binnen dit besloten portaal wordt uw privacy gewaarborgd en werken wij volgens de AVG richtlijnen.
 • Hoe tevreden bent u?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analyse om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van uw bestelling of het aflevermoment. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een (online) klanttevredenheidsonderzoek.
 • Aanvullende informatie

  Mediq gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – eveneens om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn van aan Mediq gelieerde ondernemingen. Ook kunnen wij u algemene informatie over Mediq toesturen over de diverse behandelgebieden waarin wij werkzaam zijn en waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. U ontvangt deze informatie alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Geen commerciële informatie meer ontvangen?

  U kunt te allen tijde aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kunt u doorgeven dooreen mail te sturen naar privacy@mediq.com. Wij zullen u dan niet langer informatie toesturen. Houd u wel rekening met enige verwerkingstijd.
 • Verwerkersovereenkomst

  Een verwerkersovereenkomst of data processing agreement (DPA) is de overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan. Mediq (verwerkingsverantwoordelijke) en bijvoorbeeld een IT- dienstverlener (verwerker) gaat altijd een schriftelijke overeenkomst aan met een externe partner, voordat er persoonsgegevens mogen worden uitgedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van Mediq dat dit ook gebeurt. Kortom elke externe partij met wie wij zaken doen en waar persoonsgegevens aan te pas komen, heeft een separate overeenkomst met Mediq die voldoet aan de eisen van de wet.
 • Zijn uw gegevens aan te passen of te verwijderen?

  U kunt ons altijd benaderen met het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn. Daarnaast kunt u zich ook beroepen op het recht van vergetelheid en dataportabiliteit zoals in de nieuwe AVG is omschreven. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. Deze wet geeft aan dat de bewaartermijn voor medische gegevens 15 jaar is. Mediq zal uw gegevens dan ook tot 15 jaar na de laatste transactie bewaren.
 • Google Analytics

  Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe wij bezoekers van onze websites zo effectief mogelijk kunnen bedienen. Informatie die wij van Google Analytics krijgen, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij uitsluitend om geanonimiseerde data en niet om persoonsgegevens. Dat laatste wil dus ook zeggen dat de exacte locatie van waaruit u de websites heeft benaderd niet bekend is.
 • Zo min mogelijk inbreuk op persoonlijke levenssfeer

  Mediq gebruikt voor haar dienstverlening persoonsgegevens en dit is noodzakelijk. Het gebruik van persoonsgegevens leidt soms tot een inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer. Het is belangrijk dat deze inbreuk zo klein mogelijk blijft: wij proberen altijd om niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk te gebruiken en gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om.
 • Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

  Onze medewerkers die met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen verstrekken. Behandelaars met wie wij overleggen en medewerkers van zorginstellingen hebben vanuit hun beroepscode een geheimhoudingsplicht. Op deze manier hebben alleen mensen die direct bezig zijn om de zorg rondom u te organiseren, inzage in uw persoonsgegevens waar zij op een vertrouwelijke manier mee om zullen gaan.

2. Cookiebeleid

 • Ons cookiebeleid

  Bij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt als u een van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites, ook op die van ons.
 • Cookies maken het surfen makkelijker

  Met behulp van cookies zorgen wij ervoor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.
 • Cookies zijn veilig

  Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.
 • Cookies blokkeren

  Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. Hoe dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.
X

Mediq.be gebruikt cookies

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookie beleidDoorgaan